PERSBERICHT

VanWaarde

14 mei 2019 | P2 Strategie gaat zelfstandig verder onder naam VanWaarde

P2 Strategie is vijf jaar geleden gestart door twee P2’ers om expertise op te bouwen in strategische dienstverlening gericht op duurzame vraagstukken. Zo kon P2 haar klanten nog beter van dienst zijn. Voor verdere groei en ontwikkeling is het nu tijd om zelfstandig herkenbaar te zijn in de markt. Daarom gaat P2 Strategie vanaf 14 mei 2019 verder onder de naam VanWaarde.

P2 Strategie is begonnen als startup onder het dak van P2 en is inmiddels uitgegroeid tot een strategisch specialist in met name de food- en watersector. Karsten Schipperheijn (managing partner P2): “De afgelopen jaren hebben we samen geïnvesteerd in de ontwikkeling van nieuwe duurzame business modellen en duurzaamheidsinitiatieven. Ik vind het mooi dat wij als P2 een huis kunnen zijn waar initiatieven en ondernemerschap tot bloei kunnen komen. Wij zijn er trots op dat P2 Strategie nu op eigen benen kan staan”.

Voor verdere groei en ontwikkeling van P2 strategie is gekozen om eigen identiteit te ontwikkelen en daarmee herkenbaarheid in de markt te creëren, om zo nog meer van waarde te kunnen zijn. Voor zowel nieuwe klanten, mede-initiatiefnemers, partners als P2 in de markt en medewerkers. De nieuwe naam waarmee de organisatie verder gaat, is VanWaarde.

VanWaarde heeft de ambitie een duurzame toekomst mee te maken. Door gevraagd en ongevraagd in te zetten op strategische verandering binnen en met organisaties. En zelf vooruit te stappen als ondernemer. De focus ligt op visie en -strategieontwikkeling voor het verduurzamen van, met name, de food- en watersector. Ook blijft VanWaarde zelf investeren, als ondernemer, in een aantal initiatieven op dit vlak, zoals Tutti Foodi en Aquafarm, VanWaarde zet koers met inspirerende toekomstperspectieven, duurzaamheidstrategieën, innovatieagenda’s en new business. Altijd samen met medewerkers binnen en relevante partners buiten.

P2, al 25 jaar opererend in complexe, maatschappelijke vraagstukken op het gebied van strategie, realisatie en ontwikkeling, en VanWaarde blijven strategische partners. “Door samen te werken
kunnen we deze integrale dienstverlening aan de klant blijven aanbieden. Ons gezamenlijk DNA is gericht op een mensgerichte aanpak, de wil om verschil te maken en het lef om met onze klanten nieuwe paden te bewandelen. Daaraan blijven beide organisaties trouw. Ook blijven we samen optrekken in onze opleidingsprogramma’s en inspiratiebijeenkomsten voor onze collega’s om de verbinding onderling optimaal te borgen. Hierdoor kunnen we ook in de toekomst èchte duurzame impact maken”, aldus Robertjan Zonneveld (partner VanWaarde).