Aanstekelijk
veranderen

VanWaarde

Partner in strategische duurzaamheidsvraagstukken

VanWaarde is geen gewoon adviesbureau. We nemen zowel gevraagd als ongevraagd het initiatief. Dit doen we als opdrachtnemer, mede-initiatiefnemer of investeerder. We tonen leiderschap, schetsen een vernieuwend perspectief en brengen zaken in beweging. Hiervoor bouwen we aan nieuwe visies en strategieën, coalities, nieuwe business modellen en ondernemingen. Klik hier om te zien aan welke duurzaamheidsvraagstukken we werken.

Waarom?

Een wereld van verschil

We leven in een snel veranderende wereld. De behoefte aan echt vernieuwende oplossingen, anders denken en anders doen is groot. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe blijft mijn organisatie relevant? Hoe vertalen we complexe opgaven naar uitgekiende kansen? VanWaarde zet zich elke dag in om deze vragen samen met klanten, strategische partners en mede-ondernemers te beantwoorden. Met het oog op duurzame waardecreatie voor de organisatie, haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij. We sorteren voor op een gezamenlijk belang, creëren een gedeeld beeld van de toekomst en zorgen dat iedereen in beweging komt. Samen maken we een wereld van verschil.

De toekomst van voedsel en water

De opgaven waar we voor staan zijn groot. De meest ingrijpende transities vinden plaats op het gebied van voedsel, grondstoffen en water. VanWaarde focust zich daarom op deze onderwerpen. Dagelijks bouwen we hiervoor nieuwe visies en strategieën, coalities en nieuwe businessmodellen. Voldoende schoon water en voldoende gezond voedsel voor iedereen is voor ons topprioriteit. Uiteraard altijd in samenhang met de andere uitdagingen van deze tijd. 

Wat we doen

Visie- en strategieontwikkeling

VanWaarde helpt organisaties om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen in de vorm van een toekomstvisie en -strategie. Met onze eigen kennis en ervaring - en die van ons netwerk - zorgen we dat je organisatie daadwerkelijk van koers verandert. 

Lees verder

Wat we doen

Maatschappelijke opgaven

Om maatschappelijke opgaven het hoofd te bieden is visie nodig. VanWaarde creëert deze visie, zowel gevraagd als ongevraagd. Dit doen we samen met partijen die onderdeel willen zijn van de oplossing. We brengen zaken in beweging om samen het verschil te maken.

Lees verder

Wat we doen

De Initiatievenfabriek

VanWaarde durft ook te investeren in nieuwe routes. Routes die ons ondernemerschap prikkelen. We bieden veelbelovende startups strategisch advies, ontwikkelkracht of financiële middelen. Hiermee kunnen we nog meer impact maken op de wereld om ons heen. Zo sturen we geen factuur, maar delen we samen in het bereikte resultaat. 

Lees verder