Aanstekelijk
veranderen

VanWaarde

Partner in Transities

VanWaarde is geen gewoon adviesbureau. We nemen zowel gevraagd als ongevraagd het initiatief. Dit doen we als opdrachtnemer, (mede-)initiatiefnemer of investeerder. We tonen leiderschap, schetsen nieuw perspectief en brengen zaken in beweging om de grote maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan, waar te maken. Hiervoor ontwikkelen we nieuwe visies en strategieën, bouwen aan nieuwe coalities, creëren de benodigde context, ontwerpen nieuwe business modellen en starten nieuwe ondernemingen. Klik hier om te zien aan welke vraagstukken we werken.

Waarom?

Een wereld van verschil

We leven in een snel veranderende wereld. De behoefte aan echt vernieuwende oplossingen, anders denken en anders doen is groot. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe blijft mijn organisatie relevant? Hoe vertalen we complexe maatschappelijke opgaven samen met anderen naar uitgekiende kansen? VanWaarde zet zich elke dag in om deze vragen samen met klanten, strategische partners en mede-ondernemers te beantwoorden. Met het oog op duurzame waardecreatie voor nieuwe coalities, organisaties, haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij. We sorteren voor op een gezamenlijk belang, creëren een gedeeld beeld van de toekomst en zorgen dat iedereen in beweging komt. Samen maken we een wereld van verschil.

De toekomst van voedsel en water

De opgaven waar we voor staan zijn groot. De meest ingrijpende transities vinden plaats op het gebied van voedsel en water. VanWaarde focust zich daarom op deze onderwerpen. Dagelijks bouwen we hiervoor nieuwe visies en strategieën, coalities en nieuwe businessmodellen. Voldoende schoon water en voldoende gezond voedsel op een eerlijke en duurzame manier voor iedereen is voor ons topprioriteit. Uiteraard altijd in samenhang met de andere uitdagingen van deze tijd. 

Meer weten? Lees hier wat we doen

Wat we doen

Duurzame visie- en strategieontwikkeling

VanWaarde helpt organisaties om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen in de vorm van een toekomstvisie en -strategie. Met onze eigen kennis en ervaring - en die van ons netwerk - zorgen we dat je organisatie daadwerkelijk van koers verandert. 

Lees verder

Wat we doen

Transitiemanagement

Transitieopgaven zijn complex en vragen om systeem doorbrekende vernieuwing. VanWaarde bouwt - gevraagd en ongevraagd - sterke netwerken met partijen die gemotiveerd en nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. 

Lees verder

Wat we doen

De Initiatievenfabriek

De voedsel- en watertransitie vraagt om innovatie en ondernemerschap. Daarom hebben we De Initiatievenfabriek opgericht; een plek waar VanWaarde in startups investeert. We bieden disruptieve startups strategisch advies, ontwikkelkracht of financiële middelen om zo bij te dragen aan de voedsel- en watertransitie. Zo sturen we geen factuur, maar delen we samen met de maatschappij in het bereikte resultaat.

Lees verder

Wat we doen

VanWaarde Academy

Als pioniers en vormgevers van verandering, begrijpen wij als geen ander de uitdagingen van Transitiemanagement. We staan elke dag met onze voeten in de klei en hebben geleerd hoe we (blijvende) impact kunnen maken. Passend bij onze missie de belangrijke transitieopgaven in onze samenleving waar te maken, delen we onze expertise en ervaring graag. Met trots presenteren wij dan ook de VanWaarde Academy.

Lees verder