Toolbox
Het Waarmaken van Transities!

Over watertransitie wordt al veel gesproken en nagedacht. Door klimaatverandering en de daaraan gekoppelde dreiging van te veel én te weinig water, wordt de urgentie voor een fundamenteel andere aanpak gevoeld. Dat raakt aan beleid, regelgeving en uitvoering. En aan de verbinding daartussen. Wat speelt er, waar haakt dat op aan, wat is nodig en waar moeten we beginnen? Maar vooral ‘HOE’ gaan we dat doen? Als we de goede bedoelingen en ronde tafelsessies voorbij willen, zullen we écht anders moeten denken en doen. Voorwaarde om die beweging in gang te zetten, is het creëren van de context die daarvoor nodig is: om de noodzakelijke stappen van A naar B te kunnen zetten op de manier van B.
 

Vanuit onze praktijkervaring hebben we een denkkader gebouwd voor het waarmaken van transitieopgaven op basis van 10 pijlers: 

Benieuwd wat we met deze pijlers precies bedoelen en hoe deze tot stand zijn gekomen? Lees dan het volledige artikel via deze link. We hopen dat dit ook jou helpt om nog beter toekomst te maken! 

En heb je na  het lezen van het artikel vragen of opmerkingen, dan horen wij die graag! Je kunt bellen met Judith Hoogenboom (06-51593556) of mailen naar judith.hoogenboom@van-waarde.com

Download de whitepaper

Daarnaast is in december 2020 het artikel waarin wij onze ervaring met het waarmaken van transitieopgaven delen, gepubliceerd in Water Governance!