Waarom?

Een wereld van verschil

We leven in een snel veranderende wereld. De behoefte aan echt vernieuwende oplossingen, anders denken en anders doen is groot. Hoe ziet onze toekomst eruit? Hoe blijft mijn organisatie relevant? Hoe vertalen we complexe maatschappelijke opgaven samen met anderen naar uitgekiende kansen? VanWaarde zet zich elke dag in om deze vragen samen met klanten, strategische partners en mede-ondernemers te beantwoorden. Met het oog op duurzame waardecreatie voor nieuwe coalities, organisaties, haar medewerkers, haar klanten en de maatschappij. We sorteren voor op een gezamenlijk belang, creëren een gedeeld beeld van de toekomst en zorgen dat iedereen in beweging komt. Samen maken we een wereld van verschil.

De toekomst van voedsel en water

De opgaven waar we voor staan zijn groot. De meest ingrijpende transities vinden plaats op het gebied van voedsel en water. VanWaarde focust zich daarom op deze onderwerpen. Dagelijks bouwen we hiervoor nieuwe visies en strategieën, coalities en nieuwe businessmodellen. Voldoende schoon water en voldoende gezond voedsel op een eerlijke en duurzame manier voor iedereen is voor ons topprioriteit. Uiteraard altijd in samenhang met de andere uitdagingen van deze tijd. 

Meer weten? Lees hier wat we doen