Wat we doen

VanWaarde wacht niet af. We nemen zowel gevraagd als ongevraagd het initiatief. Dit doen we als opdrachtnemer, mede-initiatiefnemer of investeerder. We tonen leiderschap, schetsen een vernieuwend perspectief en brengen zaken in beweging. Zo werken we samen aan de toekomst. 

Wat we doen

Duurzame visie- en strategieontwikkeling

VanWaarde helpt organisaties om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen in de vorm van een toekomstvisie en -strategie. Met onze eigen kennis en ervaring - en die van ons netwerk - zorgen we dat je organisatie daadwerkelijk van koers verandert. 

Lees verder

Wat we doen

Transitiemanagement

Transitieopgaven zijn complex en vragen om systeem doorbrekende vernieuwing. VanWaarde bouwt - gevraagd en ongevraagd - sterke netwerken met partijen die gemotiveerd en nodig zijn om dit voor elkaar te krijgen. 

Lees verder

Wat we doen

De Initiatievenfabriek

De voedsel- en watertransitie vraagt om innovatie en ondernemerschap. Daarom hebben we De Initiatievenfabriek opgericht; een plek waar VanWaarde in startups investeert. We bieden disruptieve startups strategisch advies, ontwikkelkracht of financiële middelen om zo bij te dragen aan de voedsel- en watertransitie. Zo sturen we geen factuur, maar delen we samen met de maatschappij in het bereikte resultaat.

Lees verder

Hoe we het doen

Toolbox

VanWaarde durft ook te investeren in alternatieve routes. Routes die ons ondernemerschap prikkelen. We bieden veelbelovende start-ups strategisch advies, ontwikkelkracht of financiële middelen. Hiermee kunnen ze nog meer impact kunnen maken op de wereld om ons heen. Zo sturen we geen factuur, maar delen we samen in het bereikte resultaat. 

Lees verder