Wat we doen

Duurzame visie- en strategieontwikkeling

VanWaarde helpt organisaties om een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen in de vorm van een toekomstvisie en -strategie. Passend bij deze tijd. Dus niet alleen bijdragend aan doelstellingen gericht op de organisatie, maar ook bijdragend aan de voedseltransitie en watertransitie waar we als maatschappij voor aan de lat staan. Met onze eigen kennis en ervaring - en die van ons netwerk - zorgen we dat je organisatie daadwerkelijk van koers verandert. 

Bij alles wat we doen gaan we uit van de intrinsieke drijfveren van de onderneming en de mensen die er werken. We zorgen dat de aanwezige kennis en ervaring op de juiste manier wordt ingezet en verrijken die. Zo raakt iedereen betrokken bij de toekomst van de organisatie. We betrekken ook graag  de buitenwereld al vroeg bij dit proces. En omdat leiderschap cruciaal is bij de ontwikkeling van een nieuwe visie en strategie, ondersteunen we - indien nodig - het leiderschap in de organisatie. 

Als opdrachtgever krijg je:

  • Een duurzame toekomstagenda met een concreet actieplan 
  • Medewerkers die de visie en strategie omarmen
  • Een sterk en geloofwaardig verhaal, waar de buitenwereld op aan kan en wil haken.
  • Geïnspireerd leiderschap

Duurzame visie- en strategieontwikkeling kan een generiek karakter hebben, maar kan ook toegespitst zijn op specifieke duurzaamheidsthema’s, zoals bijvoorbeeld circulariteit, nieuwe bronnen voor drinkwater, voedselverspilling en het realiseren van kringlooplandbouw.

Meer weten?

Neem contact op

Heb jij een vraag of een uitdaging en kan je onze hulp, aanstekelijke ideeën of kennis gebruiken? Neem dan contact met ons op. We komen graag in gesprek.