Portfolio
Amsterdam Wetlands
12.000 hectare topnatuur in het aaneengesloten polder- en veengebied tussen Amsterdam en Alkmaar. Dat is waar Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland samen aan werken met de netwerkorganisatie Amsterdam Wetlands. Het doel van deze samenwerking is het verbeteren van de biodiversiteit, waarbij de bodemdaling substantieel wordt teruggedrongen en de CO2-uitstoot beperkt. Daarnaast vergroot het de mogelijkheden voor recreatie en stimuleert en ondersteunt het duurzame vormen van landbouw.

Ernest Briët is directeur bij Stichting Landschap Noord-Holland. ‘Het idee voor Amsterdam Wetlands ontstond zo’n 10 jaar geleden. Het heette toen nog geen Amsterdam Wetlands, maar vanaf toen spanden we ons al in voor de biodiversiteit, het klimaat, recreatie en kwaliteit van het landschap,’ vertelt Briët. ‘Maar de manier waarop wij daaraan werkten, leidde niet tot het gewenste resultaat. Er werd veel gepraat en we zaten met iedereen om tafel. Gemeentes, waterschappen, boeren. Daardoor werden er altijd compromissen gesloten. Maar op deze doelen helpen compromissen niet. Als je het half goed doet, dan bereik je niks.’

Tijd voor actie
De samenwerkende organisaties maakten een fundamentele keuze: het centraal stellen van hun gezamenlijke doel. Niet meer aan tafel zitten en praten, maar echt actie ondernemen. Destijds hadden ze een programmaleider vanuit Landschap Noord-Holland. Een landschapsarchitect die volledig in de inhoud zat. Briët: ‘We hadden een prachtig plan, maar liepen vast bij het in beweging krijgen van mensen. Hoe houd  je de goede energie erin? Wat is de juiste dynamiek met belanghebbende partijen? Hoe werken we beter samen? Daar hebben we VanWaarde voor aangehaakt.’

Grote toegevoegde waarde
Lotte Dietz, transitiemanager bij VanWaarde, vervulde eerst de rol van programmasecretaris. Briët: ‘Lotte richtte zich met name op het proces, terwijl mijn collega heel erg op de inhoud zat. Bij vergaderingen merkte je dat Lotte vanuit de procesbenadering net een andere kijk op de aanpak had. Gelukkig heeft ze nu de ruimte gekregen om daar uitvoering aan te geven, waardoor er nog sneller concrete stappen worden gemaakt.’ Sinds kort vervult Lotte namelijk samen met Daniëlle van Gestel de rol van netwerkcoördinator. Briët: ‘Die combinatie van een junior en senior werkt heel goed. Samen leveren ze een grote toegevoegde waarde aan het in beweging brengen van zaken.’

Lotte en Daniëlle hebben onlangs herijkingssessies voor Amsterdam Wetlands georganiseerd. Briët: ‘We willen iets groots bereiken en dat vraagt om grote veranderingen. Ook in ons eigen handelen. Hier hebben de herijkingssessies ons bij geholpen.’

Van frustratie naar perspectief
Waar Briët trots op is? ‘Het feit dat we 10 jaar geleden begonnen met een gevoel van urgentie en frustratie en dat hebben omgezet naar een perspectief. En dat het ook leidt tot actie, waardoor we concrete stappen maken én daar externe investeerders voor hebben gevonden. VanWaarde levert daar een mooie bijdrage aan.’

Meer weten? Neem contact met ons op.

 

Amsterdam Wetlands
Amsterdam Wetlands
Amsterdam Wetlands