10 PRINCIPES VOOR HET WAARMAKEN VAN TRANSITIEOPGAVEN

Om transitieopgaven waar te maken, moeten we anders gaan denken, doen en ons anders organiseren. Vanuit onze kennis- en praktijkervaring zijn we tot 10 principes voor het waarmaken van transitieopgaven gekomen. Principes die ons helpen bij het veranderproces. Er is geen specifieke volgorde in de principes, maar ze kennen wel samenhang. De tien leidende principes zijn onder te verdelen in 3 clusters: Eén cluster van principes, gericht op de omgeving waarin de verandering moet plaatsvinden: de context. Eén cluster, gericht op waartoe de verandering moet leiden: de richting. En tenslotte een cluster van principes gericht op de verandering zelf, ofwel het in beweging komen om de manier waarop we denken, doen en ons organiseren daadwerkelijk te veranderen: de beweging. Afhankelijk van de fase en de situatie kijken we vanuit deze verschillende clusters ‘context, richting en beweging’ naar de transitieopgave. Hiermee krijgen we antwoord op de veel gestelde vraag: HOE gaan we het doen?

Wil je meer weten over deze 10 leidende principes? Lees dan het volledige artikel via deze link. We hopen dat dit ook jou helpt om nog beter toekomst te maken! 

Je kunt natuurlijk ook altijd contact met ons opnemen, we helpen je graag!