Portfolio
Natuurmonumenten: consument in beweging
Natuur is belangrijk voor mensen. De droom van Natuurmonumenten is een mooi Nederland met landschappen waarin natuur en erfgoed een grote rol spelen. Een land vol groene steden en natuurlijke landschappen, waar iedereen van kan genieten en waar de natuur kan bloeien. Maar Natuurmonumenten wil en kan ook een belangrijke rol vervullen in de cruciale transitie van de landbouw- en voedselsector. Met het belang voor boeren én biodiversiteit op het platteland voor ogen.

In 2019 ontwikkelde VanWaarde daarom samen met Natuurmonumenten een visie, strategische koers én programmaplan met interne en externe partners. Deze strategie draagt bij aan de transitie naar natuurinclusieve landbouw. Eind 2021 werd VanWaarde opnieuw door Natuurmonumenten aangehaakt, om dieper in te gaan op één van de pijlers uit het programmaplan: consument in beweging.

Ruime ervaring met transities

Marie Jeanne Douven is communicatieadviseur bij Natuurmonumenten op het gebied van landbouw, stikstof en klimaat. Douven: ‘Ik merkte dat we nog niet scherp hadden wat we met de pijler consument in beweging wilden bereiken. Willen we wel consumenten in beweging krijgen en zo ja, hoe dan?’ Jan Bos, programmamanager bij Natuurmonumenten, tipte haar om met VanWaarde te gaan praten. ‘Tijdens het kennismakingsgesprek voelde het meteen goed. Ze weten wat er komt kijken bij een transitie en ze begrepen precies waar we tegenaan liepen,’ vertelt Douven.

Een productieve online discussie

Om invulling te geven aan de pijler, heeft VanWaarde met Natuurmonumenten een tweedaagse strategiesessie georganiseerd. ‘We hoopten natuurlijk dat dit fysiek kon plaatsvinden, maar helaas gooide corona roet in het eten. Gelukkig was VanWaarde hier heel flexibel in en wisten ze ook online een productieve discussie te faciliteren. Iedereen werd actief betrokken, zelfs de mensen die in eerste instantie wat stiller waren.’

‘Na de tweedaagse sessie heeft VanWaarde alles voor ons samengevat en teruggebracht naar één PowerPoint. Dat was voor mij heel praktisch, want ik kon daarmee weer de organisatie in om te laten zien wat het resultaat van de sessie was,’ vertelt Douven.

Plezierig samenwerken en sparren

Ook de samenwerking heeft Douven als positief ervaren. ‘Het is heel plezierig om met VanWaarde samen te werken. Ik heb ze echt ervaren als mensen waarmee ik zonder oordeel kan sparren. In de strategiesessie namen ze de lead en voegden ze echt iets toe. Ook weten ze hoe ze subtiel kunnen sturen en tegelijkertijd ruimte overlaten voor anderen.’

Volgende stap: beweging in de keten

Volgens Douven wordt de richting nu intern omarmt, waardoor er een stevige bodem staat. ‘Daarnaast zijn we erachter gekomen dat we niet alleen de consument in beweging willen krijgen, maar ook beweging in de keten willen brengen. In een vervolgtraject met VanWaarde gaan we kijken hoe we dit precies gaan inrichten.’

Benieuwd naar andere projecten waar VanWaarde werkt aan duurzame visie- en strategieontwikkeling? Lees dan hoe we met Natuurvlees-Nederland werken aan kansen voor de toekomst van de zoogkoeienhouderij. Of lees hoe we Waternet helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma ‘Circulaire Economie’.

Foto's rechts van Natuurmonumenten.

Natuurmonumenten: consument in beweging
Natuurmonumenten: consument in beweging
Natuurmonumenten: consument in beweging