Portfolio
Natuurvlees-Nederland
Zoogkoeienhouders en hun runderen hebben een niet te onderschatten rol bij het beheer van onze natuurgebieden. Ze zijn in staat om natuurinclusieve landbouw te bedrijven: een manier van landbouw met respect voor natuur, dier en omgeving. Ook draagt de zoogkoeienhouderij bij aan het creëren van nieuwe natuurgebieden en het onderhouden van bestaande natuurgebieden.

Maar wat zijn precies de opgaven en kansen voor de toekomst? En hoe kan de zoogkoeienhouderij deze benutten? Met deze vragen kwam Meat Concepts bij VanWaarde. Meat Concepts is eigenaar van het merk Natuurvlees-Nederland: kwaliteitsrundvlees van eigen bodem. Hiervoor werken ze nauw samen met zo’n 80 zoogkoeienhouders. Op dit moment is er nog weinig cijfermatige onderbouwing beschikbaar over de voordelen van het houden van zoogkoeien, waardoor het slechts zelden wordt meegenomen in projecten en onderzoeken. Daar wil Meat Concepts verandering in brengen.

Strategische kansen
Ed Hendriks, oprichter en mede-eigenaar van Meat Concepts: ‘Samen met VanWaarde hebben we een enquête gehouden en bijeenkomsten georganiseerd voor onze boeren en andere belangenpartijen. Op basis daarvan hebben we een concreet plan van aanpak gemaakt.’ Het plan bestaat uit 6 strategische kansen, zoals meer zichtbaarheid van de boeren, het bij elkaar brengen van de werelden van boeren en eigenaren van natuurgebieden en de rol van boeren verschuiven van grondstofleverancier naar ketendeelnemer. Deze strategische kansen hebben we gevisualiseerd, zodat ze makkelijk overdraagbaar zijn.

Resultaten
Het project is nog volop in uitvoering, maar er is wel al een exploitatiemodel voor de vleesveesector opgeleverd. Hendriks: ‘De sector heeft een belangenorganisatie en zij gaan dit nieuwe model nu landelijk uitrollen.’ Daarnaast is Natuurvlees-Nederland in samenwerking met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Staatsbosbeheer en de provincies richtlijnen voor boeren aan het maken. Zodat zij weten waar ze aan moeten voldoen om het label ‘natuurinclusief’ te dragen en alle boeren die aangesloten zijn bij Natuurvlees-Nederland dezelfde kwaliteit in de bedrijfsvoering hanteren. Hendriks: ‘Deze samenwerking is tot stand gekomen door dit project en VanWaarde heeft ons geholpen bij het verbinden van de verschillende werelden.’

Doortastend en deskundig team
Hendriks ervaart de samenwerking met VanWaarde als doelgericht: ‘Daardoor komen we tot resultaten die haalbaar en maakbaar zijn. Ze zijn gedreven om alles binnen de afgesproken tijd te doen, maar denken ook aan de lange termijn. Het team is doortastend en deskundig op het gebied van project- en proces begeleiding. Zo kijken ze niet alleen naar ons bedrijf, maar ook naar de omgeving waarin we opereren. En de ideeën leiden allemaal oprecht tot impact.’

Wil je meer weten? Neem contact met ons op.

Benieuwd naar andere projecten waar VanWaarde voedseltransities waarmaakt? Lees dan hoe we met de stichting Samen Tegen Voedselverspilling bedrijven en publieke organisaties verbinden om voedselverspilling tegen te gaan. Of hoe we Avebe hebben geholpen om duurzame waardecreatie in het hart van de strategie te krijgen.

Natuurvlees-Nederland
Natuurvlees-Nederland