Portfolio
Avebe
Tijd voor een update van het strategisch vijfjarenplan. Avebe is als coöperatie van zetmeelaardappeltelers van nature goed in waardecreatie met telers en klanten door ‘uit de aardappel te halen wat erin zit’. Een mooi startpunt voor een traject om duurzame waardecreatie in het hart van de strategie te krijgen.

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde en P2 zijn gevraagd om samen met de top 50 managers, RvC en leden een vijfjarenplan te ontwikkelen dat duurzame waarde creëert voor Avebe en haar stakeholders.

Hiervoor hebben we een geïntegreerd proces in gang gezet waar een brede afvaardiging van de organisatie in meewerkte. Gezamenlijk hebben we de interne en externe analyse gedaan met speciale aandacht voor duurzame trends & ontwikkelingen en de waardeketen waar Avebe onderdeel van is. Dit heeft geleid tot een strategisch huis dat we samen zijn gaan verkennen, uitwerken en onderbouwen. Uiteindelijk zijn er roadmaps ontwikkeld om de gestelde doelen te halen.

Er ligt nu een goed onderbouwde en gedragen bedrijfsstrategie. Maar bovenal is de strategie doorleefd, is de organisatie er op ingericht en zijn de medewerkers, leden en klanten intrinsiek gemotiveerd geraakt om aan de realisatie van de strategie te werken. 

Deze opgave heeft VanWaarde samen met haar strategisch partner P2 uitgevoerd.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Marloes van Kats (06 29189657) en Muriel Arts (06 30095053, P2).

 

Avebe
Avebe
Avebe
Avebe
Avebe