Portfolio
Waternet
De opgaven van de toekomst dienen zich steeds dringender aan in de watersector, zowel bij drinkwaterbedrijven als waterschappen. Klimaatadaptatie, de energietransitie, circulariteit. Opgaven die niet één afdeling, maar de hele organisatie aangaan. Zo ook bij Waternet, de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam. Waternet kwam bij VanWaarde met de wens om te helpen bij het ontwikkelen en uitvoeren van het programma ‘Circulaire Economie’. Het hoofddoel van dit programma? Het circulair uitvoeren van de watertaken voor  waterschap AGV en de gemeente Amsterdam om een actieve bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. Een specifiek onderdeel van het programma betrof de ontwikkeling van de Visie Circulair van waterschap AGV.

Grotere beweging
Om deze transitieopgave waar te maken liepen er binnen Waternet al verschillende initiatieven. Opvallend daarbij waren de gedrevenheid en het enthousiasme binnen de organisatie. Toch leidde dit niet tot een grotere beweging. Door middel van deskresearch, interviews en workshops hebben VanWaarde en Waternet alles wat er speelde op een rij gezet. De lopende initiatieven bleken nog niet bij elkaar op te tellen en één geheel te vormen, waardoor de impact in de organisatie achterbleef. Om hier verandering in te brengen, hebben we samen de belangrijkste strategische uitgangspunten bepaald. Denk aan de sense of urgency, het doel, de scope en de randvoorwaarden van het programma. Deze punten zijn vervolgens samen met de directie aangescherpt, want voor zo’n grote opgave is draagvlak vanuit het leiderschap cruciaal. Op dit moment is het programma volop in uitvoering.

In de rol van gids
VanWaarde maakte voor deze opgave onderdeel uit van het team van Jacqueline de Danschutter, Programmamanager Circulaire Economie bij Waternet. In de rol van gids: adviserend op koers en inhoud, en voorgaand in het proces. Altijd met de handen uit de mouwen en met Jacqueline als ambtelijk boegbeeld van het programma. Jacqueline: ‘Van A tot Z heeft VanWaarde mij ondersteund. Gaandeweg kwamen we steeds nieuwe vraagstukken tegen. VanWaarde heeft voor al die vraagstukken, die samen voor de gewenste beweging zorgen, mensen in huis die deze kunnen oplossen. Zo ontstond ook het idee om een cultuurtraject onderdeel te maken van het programma. Hierin gaan ambassadeurs uit de gehele organisatie mee voor in de verandering, onder de noemer Blue Rebels.’

Het totaalplaatje klopt
Wat is het resultaat van de samenwerking? Dat een complexe maatschappelijke opgave als circulariteit in de organisatie behapbaar is geworden. Het is nog steeds complex, maar er is handelingsperspectief ontstaan dat helder is en inspirerend. Jacqueline: ‘VanWaarde heeft ervoor gezorgd dat in het programma alles bij elkaar is gekomen. Dat het totaalplaatje klopt.’

Wil je meer weten? Bel met Monique de Leeuw (06-10505357).

Waternet