Portfolio
Een toekomstbestendig PWN
PWN levert drinkwater aan ruim 800.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. Daarnaast beheert ze in opdracht van de provincie ruim 7.300 hectare aan natuurgebieden tussen Zandvoort en Bergen. Hun missie, voor zowel vandaag als in 2100, is helder: altijd betrouwbaar drinkwater leveren en zorgen voor veerkrachtige natuur. Maar de wereld waarin ze deze missie moeten waarmaken is permanent aan verandering onderhevig. Hoe PWN toch in deze wereld kan navigeren en deze missie waarmaakt? Daarvoor schakelde ze de hulp van VanWaarde in – samen maakten we een perspectief voor een toekomstbestendig PWN.


Veranderende wereld en complexiteit

Niemand weet hoe de toekomst eruit gaat zien. Maar dat er in de wereld ontwikkelingen plaatsvinden die enorme impact op PWN hebben, dat is zeker. Zo is klimaatverandering enorm bepalend; wanneer en hoe ver gaat de zeespiegel stijgen en hoe reageert onze omgeving daarop? Maar ook veranderingen als: hoe ontwikkelt de drinkwatervraag van inwoners zich? Welke invloed gaan migratiestromen hebben op de drinkwatervraag? Hoe gaat de enorm complexe ruimtelijke puzzel eruitzien? En welke verontreinigende stoffen duiken er op in ons water die we er niet in willen hebben? 

“Inhoudelijk hebben we bij PWN heel veel kennis, maar hoe maak je een toekomstvisie en raak je niet verzand in de complexiteit; zo’n proces was voor ons nog helemaal nieuw,” vertelt Myrthe Fonck, Strategisch Adviseur Natuur bij PWN. “Ik merkte bij VanWaarde meteen dat ze veel ervaring hadden met deze complexiteit. Enerzijds ontfermden zij zich over het proces en adviseerden ons over de juiste stappen om te komen tot een goed eindproduct. Anderzijds leverden ze ook inhoudelijk een bijdrage, omdat ze zo thuis zijn in het thema duurzaamheid.”

Andere manier van denken, doen en organiseren

Samen met VanWaarde heeft PWN in drie maanden tijd een toekomstperspectief gecreëerd. Deze bestaat uit zeven leidende principes voor een andere manier van denken, doen en organiseren (CO2-neutraal, circulair, klimaatbestendig, met en voor de omgeving, natuurinclusief, wendbaar en digitaal). Je kunt deze principes zien als een bril met zeven kleuren glazen. PWN’ers gaan leren deze bril te dragen bij het nemen van beslissingen en het sturen van acties binnen PWN. Flatland heeft een ‘praatplaat’ gemaakt die deze toekomstvisie samenvat en visualiseert. Die vind je hiernaast.

Tot leven brengen van de principes

“Het was echt wel een zoektocht om tot dit resultaat te komen,” vertelt Myrthe. “We hadden toen ook kunnen zeggen: het is te ingewikkeld, we gaan voor een 80% versie. Dat hebben we niet gedaan. We hebben iets opgeleverd waar we allemaal in geloven,” zegt Myrthe trots.

Inmiddels zit VanWaarde’s rol erop en is PWN zelf aan de slag gegaan. Myrthe: “We moeten nog veel stappen zetten, maar ik kan nu al zeggen dat het perspectief in de organisatie wordt omarmd. Dat vond ik wel het spannendste, want ambities op papier zetten is pas de eerste stap. Er écht invulling aan geven en het met elkaar gaan doorleven, dat is veel ingewikkelder.”

“Tijdens een medewerkersbijeenkomst vroegen we aan onze collega’s: waar ben je het meest trots op als PWN’er? Wat bijzonder vaak terugkwam was dat je bij PWN een bijdrage kan leveren aan een mooiere wereld. Het is leuk om te zien dat dit traject dus ook wat doet met het gevoel dat mensen hebben bij het werken voor onze organisatie,” vertelt Myrthe. “En er is ook al echt iets in beweging gezet; meer dan ik had durven hopen.” Die beweging gaat PWN de komende jaren doorzetten.


Ook behoefte aan een duurzame toekomstvisie en -strategie? Of wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Marloes van Kats.

Een toekomstbestendig PWN