Portfolio
Laag Veen & Polder Coalitie
Sinds 2018 werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland en Recreatie Noord-Holland samen aan de ontwikkeling van topnatuur in het polder- en veengebied ten noorden van Amsterdam. Eerder vertelden we je al over deze samenwerking in dit klantverhaal. Inmiddels zijn we ruim een jaar verder én is de naam veranderd van Amsterdam Wetlands naar de Laag Veen & Polder Coalitie. Een naam die het gebied beter omschrijft en die nog meer uitnodigt om samen te werken. Hoog tijd voor een update!

 

Samen verder komen

In het polder- en veengebied Laag Holland bevinden zich vier grote terreinbeheerders die inhoudelijk tegen dezelfde vraagstukken aanlopen. Denk aan het herstellen van veenweidenatuur, het terugdringen van de bodemdaling en het beperken van CO2-uitstoot. De partijen hebben elkaar opgezocht om te sparren, kennis te delen en elkaar te helpen. “Er is geen concurrentie, samen kijken we hoe we verder komen. Dat werkt het beste met een gezamenlijke visie, die we naar de buitenwereld uit kunnen dragen,” vertelt Riena Tienkamp, hoofd bij Staatsbosbeheer Noord-Holland en voorzitter van de Laag Veen & Polder Coalitie.

Natuurontwikkeling en recreatie in balans

Die gezamenlijke visie is er nu. VanWaarde begeleidde het proces waarin de vier partijen twee rapporten ontwikkelden: ‘Visie op natuurherstel veenlandschappen Laag Holland’ (opgesteld door TAUW) en ‘Recreatief Grid Laag Holland’ (opgesteld door Smartland en Bureau Buiten). Deze rapporten schetsen een toekomstperspectief voor twee elementen van het gebied: enerzijds de natuurontwikkeling en anderzijds hoe ze dit in een gezonde balans met recreatief gebruik brengen. Dit zijn thema’s die sinds de start van de samenwerking alleen maar belangrijker zijn geworden met de huidige ontwikkelingen en gebiedsprocessen. De volgende stap is daarom het laten landen van deze visie, zodat deze wordt meegenomen door de provincie bij het komen tot oplossingen voor de opgaven in dit gebied.

Naam die samenwerking stimuleert

Waarom de naam werd veranderd naar Laag Veen & Polder Coalitie? “De naam Amsterdam Wetlands riep veel weerstand op. Het gaat over een buitengebied, niet Amsterdam. Daarnaast duidt ‘Wetlands’ op drasland of moeras, terwijl het meer is dan dat,” legt Tienkamp uit. “Met de naam Laag Veen & Polder Coalitie zoeken we echt de verbinding met de buitenwereld. En die buitenwereld hebben we hard nodig. Er zitten in dit gebied ontzettend veel agrariërs, omwonenden en natuurorganisaties zoals vogelwerkgroepen. Dan is het belangrijk dat de naam niet tot weerstand leidt, maar dat deze juist uitnodigend is en laat zien: we willen hier graag samen over nadenken.”

Onderwerp op agenda’s geplaatst

VanWaarde is al vroeg bij dit project betrokken geweest als netwerkcoördinator. Om de partijen te begeleiden bij het proces en inhoudelijk mee te denken. Tienkamp: “We zijn ontzettend blij met de hulp die we van VanWaarde hebben gekregen. De twee opgeleverde rapporten helpen ons bij het delen van onze visie, waardoor we het onderwerp al op veel agenda’s hebben geplaatst. Ook is onze samenwerking nog beter geworden, we staan nu echt samen aan de lat,” vertelt Tienkamp.

Zelfstandig verder

De rol van VanWaarde bij het project houdt nu op, maar dat betekent niet dat het initiatief ophoudt. Het grootste effect wordt namelijk bereikt als de coalitie zelf de kar trekt. Tienkamp: “Onze verantwoordelijkheid voelt nu zwaarder, maar dat is niet verkeerd. VanWaarde heeft ons geholpen om het proces helder te krijgen, de vervolgstappen uit te stippelen en de risico’s in kaart te brengen. Hierdoor kunnen we die verantwoordelijkheid nu dragen.” Daar hebben wij alle vertrouwen in!

Ook behoefte aan een duurzame toekomstvisie en -strategie? Of wil je meer weten over dit project? Neem contact op met Karlijn Pels.

Afbeelding: TAUW.

Laag Veen & Polder Coalitie
Laag Veen & Polder Coalitie
Laag Veen & Polder Coalitie
Laag Veen & Polder Coalitie
Laag Veen & Polder Coalitie