samen maatschappelijke transities aanpakken

Boek: Versnellen en Opschalen

Concreet aan de slag in transitieopgaven, ervaringen van pioniers gebundeld

In grote transitievraagstukken is het belangrijk dat we samenwerken. De laatste 10 jaar dachten we dan ook steeds vaker in multi- en transdisciplinaire netwerken na over duurzame oplossingen voor de toekomst. Wat kunnen we leren van dit pionierswerk? En wat is de volgende stap? De Haagse Hogeschool, Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en VanWaarde deden hier onderzoek naar. Het resultaat is te lezen in het boek ‘Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken’ dat op 2 april wordt gelanceerd tijdens de inauguratie van lector Liliya Terzieva op de Haagse Hogeschool.

Omdat er nog maar weinig literatuur was over effectief samenwerken in transities, vormden de eerste spelers op dit gebied een eigen leernetwerk. Katinka Bergema (Netwerk Innovator bij Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en transitiemanager bij VanWaarde), Christine De Lille (oud lector Innovation Networks van de Haagse Hogeschool en professor op NorthUmbria University) en Liliya Terzieva (lector Designing Value Networks van de Haagse Hogeschool) zijn deze pioniers. “Wij brachten onze ervaringen uit het project Future-Proof Retail in, en andere partners deelden hun werk uit de tuinbouw-, zorg- en luchtvaartsector", vertelt Christine. “We interviewden elkaar en de deelnemers in elkaars transitieopgaven. Daarbij haalden we zó veel belangrijke inzichten en verhalen op, dat we al gauw zeiden: dit wordt een boek.”

Wat, hoe, waarom én waardoor
Om het boek nog meer body te geven, vroegen de onderzoekers ook verschillende andere mensen uit de innovatie- en transitiewereld om hun kijk op de zaak te geven. De verhalen en reflecties in het boek hebben op die manier een wetenschappelijk én een ‘voeten-in-de-klei’-perspectief. Juist die gelaagde aanpak maakt het boek heel bijzonder, vindt lector Designing Value Networks Liliya Terzieva. “Het boek wisselt steeds van de praktijk naar onderliggende processen en methodologieën. Zo wordt heel goed duidelijk welke maatschappelijke impact het werk in transitieopgaven kan hebben en hoe. Veel meer dan als we alleen een wetenschappelijk of alleen een praktijkperspectief hadden belicht.”

Loslaten, maar niet alles
Een van de personen die is gevraagd een bijdrage te leveren, is ondernemer Marc Hoogvliet. Hij werd gevraagd de case van Future-Proof Retail te lezen en er vanuit zijn praktijk op te reflecteren. Marc: “Ik zit in een positie waarin ik transities moet faciliteren en institutionaliseren. We moeten dingen gaan loslaten, maar niet zomaar ineens alles. Omzien naar het verleden en wat anderen hebben gedaan, helpt om te bepalen wat je moet loslaten en wat je moet behouden. Als je kijkt naar de toekomst, ontkom je er niet aan om ook te kijken naar wat is geweest. Dit boek helpt daarbij.”

Van elkaar leren
Katinka benadrukt: “Als initiatiefnemers van dit boek hebben wij veel geleerd van elkaars reflecties. Ik hoop natuurlijk dat lezers hiervan profiteren, maar vooral dat dit boek ook hen aanspoort van elkaar te leren!”

Monique de Leeuw bevestigt: “Er is steeds meer behoefte aan kennis over het goed uitvoeren van transitieopgaven. Langs de praktijk worden we daarin elke dag wijzer, maar de boekenkast moet nog worden gevuld. Heel goed dat er nu een overzicht is van de ervaring die de laatste jaren in dit soort processen is opgedaan. Dit helpt ons elkaar en anderen te inspireren, en nóg beter ons werk te doen in transitieopgaven.”

Feestelijke lancering op 2 april
Het boek Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken is een samenwerking tussen het lectoraat Designing Value Networks van De Haagse Hogeschool, Zwaluw | Innovatie & Samenwerking en VanWaarde. Het verschijnt op dinsdag 2 april, tijdens de feestelijke inauguratie van lector Liliya Terzieva. Iedereen die interesse heeft in samenwerking binnen transitieopgaven, is van harte uitgenodigd aanwezig te zijn!

Meld mij aan voor dit event

Bijdragen aan Vakontwikkeling

Wij blijven ons inzetten om de aarde en mensen gezonder te maken. De snel veranderende wereld om ons heen vraagt aan echt vernieuwende oplossingen, anders denken en anders doen. Onderzoeken als deze zijn van groot belang om in ons werk tot duurzame waardecreatie te kunnen blijven komen. 

Vind je dit ook belangrijk? Steun ons dan en draag bij aan het mogelijk maken van vakontwikkeling. 

Versnellen en Opschalen, samen maatschappelijke transities aanpakken bestellen

Vanaf nu is het boek te bestellen via Managementboek.nl. Klik op de kaft om direct te worden doorgelinkt naar de juiste pagina:

Alvast een voorproefje? 

De bijdrage van Monique de Leeuw kun je alvast te lezen: