Portfolio
AquaMinerals
De zuivering van ons water levert reststoffen op. Gelukkig zijn er toepassingen in bijvoorbeeld de bouw, infrastructuur en landbouw om deze reststoffen opnieuw te gebruiken.

Nederland wil in 2050 volledig circulair zijn. Ook het bedrijf AquaMinerals levert een bijdrage aan de circulaire economie. Aquaminerals heeft in 2016 de ambitie vastgelegd om reststoffen zo circulair mogelijk te maken. Dit doen ze door de kennis van bestaande oplossingen beter te delen en door op zoek te gaan naar nieuwe mogelijkheden om deze stoffen toe te passen. 

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde heeft drinkwaterbedrijven, waterschappen en experts van buiten de watersector samengebracht. VanWaarde faciliteerde verschillende workshops waarin de partijen nieuwe kansen ontdekten om zo min mogelijk afval te produceren en stoffen zo hoogwaardig mogelijk te hergebruiken.

Het resultaat?

Onze inzet leverde concrete plannen op voor de tien beste ideeën voor circulair gebruik van reststoffen. We hebben ervoor gezorgd dat de ideeën bij elkaar kwamen, dat er logische keuzes werden gemaakt en dat de partijen op basis van concrete actiepunten echt in beweging zijn gekomen.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Marloes van Kats (06 29189657).

 

 

AquaMinerals
AquaMinerals
AquaMinerals
AquaMinerals