Portfolio
De Zoetwateralliantie
Voldoende zoet water van goede kwaliteit. Nu en in de toekomst. In de Zuidwestelijke Randstad maken drinkwaterbedrijven, waterschappen, glastuinbouworganisaties, kennisinstituten, gemeenten en provincies daar als Zoetwateralliantie actief werk van. Over eigen organisatiegrenzen heen, in een gezamenlijke aanpak die de regio toekomstbestendig maakt. De watertransitie is gestart!

Zoet water dreigt een schaarse grondstof te worden in de nieuwe economie van een groene en duurzame samenleving. Niet alleen door bevolkingsgroei, klimaatverandering en bodemdaling, maar ook door de complexiteit van inspanningen om afvalwater geschikt te maken voor hergebruik. Dat vraagt om de aandacht en urgentie van alle ‘water-gerelateerde’ partijen. VanWaarde agendeert, brengt partijen bij elkaar en werkt vanuit een focus op de waarde van water aan een beweging om urgentie en actie te creëren bij burgers, bedrijven en de maatschappij.

Zo zijn we VanWaarde
VanWaarde werkt het idee van de Zoetwateralliantie concreet uit en zet de beweging naar de beoogde toekomst in gang. Hiervoor heeft VanWaarde samen met de betrokken partijen een ontwikkelcyclus bedacht. Gezamenlijk (toekomst)perspectief creëren door de belangrijkste ontwikkelingen gezamenlijk te duiden voor de regio en vervolgens in actie te komen daar waar een verandering in denken en/ of doen nodig is. Tijdens maandelijkse (digitale) ‘Open Huis’ sessies inspireren en motiveren partijen elkaar, zodat iedereen ‘opgeladen’ naar de eigen organisatie teruggaat en ook daar het geluid van de Zoetwateralliantie laat horen. Groepsvorming staat centraal: elkaar leren kennen en weten waarop te betrekken. Maar ook bewust de confrontatie op onderwerpen opzoeken.

Het resultaat?
De Zoetwateralliantie is ontstaan en de beweging is in volle gang! Er ligt een Manifest met eigen visuele identiteit waar meer en meer (water)professionals zich aan verbinden. Het netwerk groeit, de betrokkenen zijn enthousiast en willen aan de slag. Zij hebben een heldere visie op de realisatie en kunnen vanuit de ontwikkelcyclus de volgende stappen zetten.  

Wil je meer weten?
Neem contact met ons op en bel met Loek de Bonth (06 13961382) óf bezoek de LinkedIn-pagina van de Zoetwateralliantie.

De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie
De Zoetwateralliantie