Portfolio
Multi-bronnenstrategie
Drinkwaterbedrijf Dunea staat voor een uitdaging: de bevolking in het leveringsgebied groeit en hiermee stijgt de vraag naar drinkwater. Tegelijkertijd kan er in diezelfde regio minder water beschikbaar zijn als gevolg van verontreinigingen, verzilting of tijdelijke ingrepen in de infrastructuur. Met de multi-bronnenstrategie wil Dunea deze uitdagingen het hoofd bieden.

Om de beschikbaarheid van drinkwater te vergroten én de kwetsbaarheid te verminderen kiest Dunea voor een multi-bronnenstrategie. Een zoektocht naar een mix van bronnen om nu en in de toekomst te voldoen aan de vraag naar drinkwater.

Zo zijn we VanWaarde
De transitie naar een nieuwe mix van bronnen gaat niet vanzelf. Dit is een geleidelijk en adaptief proces. Samen met de toekomstmakers van Dunea regisseert VanWaarde het proces en adviseert op koers en inhoud. Hierbij is het telkens de vraag of datgene wat we nu aan het doen zijn, klopt met datgene wat we strategisch willen bereiken. Een complexe puzzel. Een proces waarin telkens geschakeld moet worden tussen het huidige systeem én de beoogde mix van bronnen. VanWaarde brengt structuur aan om deze opgave behapbaar te maken én zorgt tegelijkertijd voor handelingsperspectief en focus, samen met Dunea. 

Het resultaat?
Een multi-bronnenstrategie, nader uitgewerkt: met enerzijds inzicht in de combinatie van potentiële bronnen en methodes van toekomstbestendige waterwinning en anderzijds duidelijk maakt op welke vlakken nog meer kennis moet worden ontwikkeld de volgende stap te zetten maken. Niet in de vorm van een rapport, maar in de vorm van een helder procespad, die betrokken partijen hielpen voorwaarts te gaan.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op.

Multi-bronnenstrategie
Multi-bronnenstrategie
Multi-bronnenstrategie