Toolbox
Transitie Opgave Scan

Weten wat je opgave is om gericht aan de slag te gaan

Soms werk je als organisatie aan een opgave, maar weet je niet waar te starten of lijkt er maar geen beweging in te komen. Het voelt groots en is maatschappelijk relevant. Denk bijvoorbeeld aan CO2-reductie, circulair werken, energietransitie, gezonde leefomgeving, verspilling voorkomen en natuur inclusieve landbouw. En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen. Het zijn transitie opgaven die systeemverandering vereisen en die je als organisatie niet alleen kan oppakken.

Maar wat wordt er eigenlijk van jouw organisatie verwacht in relatie tot de maatschappelijke opgaven die er liggen? Is het logisch om de kar te trekken of juist niet. Wie zijn er betrokken en hoe blijft iedereen aangehaakt? Er is duidelijk weerstand voelbaar.

Eigenlijk weet nog niemand wat er precies moet gebeuren en hoe dan? Wel is het duidelijk dat er beweging nodig is om vooruit te komen, maar waar te beginnen?

Cruciaal is het om eerst stil te staan bij het helder krijgen van de opgave waarvoor je aan de lat staat. Alleen dan kan je een passende aanpak uitstippelen. Misschien is er meer nodig dan wat normaal gesproken werkt. VanWaarde helpt je met de Transitie Opgave Scan de opgave helder te krijgen, te bepalen welke aanpak er nodig is en wat een logische eerste stap is.

Resultaat

  • Inzicht in de opgave en de context rondom die opgave
  • Advies over de aanpak en de eerste stap die nodig is om de opgave in beweging te krijgen
  • Beknopte presentatie die alles samenvat en die overdraagbaar is

Doelgroep

Deze scan is voor iedereen die aan de slag is of aan de lat staat van maatschappelijke opgaven

Opzet

Een mini-onderzoek met een mix van deskresearch en maximaal vijf interviews van een uur met betrokkenen. De scan is zowel intern als extern gericht. Om de opgave en de context te verhelderen worden inzichten verzameld aan de hand van de volgende tools:

  • Change Diamond: zicht op de opgave vanuit de initiatiefnemer en de interne context
  • 10 leidende principes in beeld: zicht op de status quo van de transitie opgave in breed perspectief

De uitkomst van de scan wordt samengevat in een concrete aanbeveling die de route vooruit mogelijk maakt.

Inclusief een beknopte (online) presentatie.

Kosten

De Transitie Opgave Scan kost € 4.750, -, excl. 21% BTW.

Klik hier voor de actuele leveringsvoorwaarden.

Kies voor kwaliteit

VanWaarde zet zich al ruim 10 jaar in voor de grote maatschappelijke transities waar we als samenleving voor staan. We tonen leiderschap, schetsen nieuw perspectief en brengen zaken in beweging om verschillende transitieopgaven waar te maken. We ondervinden dagelijks aan den lijve dat transitieopgaven niet eenvoudig zijn. De kennis en ervaring die we opdoen zien we als ons vak en delen we met veel plezier met anderen. Want zo kunnen we de transities waar we met hart en ziel aan werken verder versnellen.

Bekijk ons portfolio om te zien aan welke transitieopgaven we werken.

Meer informatie of afspraken maken?

Neem contact met ons op.

Leveringsvoorwaarden

Kijk voor de actuele leveringsvoorwaarden op deze pagina.

Transitie Opgave Scan
Transitie Opgave Scan
Transitie Opgave Scan