Portfolio
Aquafarm
Ons voedsel- en watersysteem staat onder druk. De bevolking groeit en we verspillen kostbare grondstoffen als fosfor en stikstof. Met Aquafarm willen we dit tegengaan. Samen met de waterschappen HDSR, HHNK en WSRL, universiteiten WenR en RU/BWARE

Aquafarm ziet afvalwater als een rijke stroom water waarin veel organische en anorganische bouwstoffen zitten. Op deze stroom kunnen we direct flora en fauna laten groeien. Het is onze ambitie om met Aquafarm een toekomstbestendige afvalwaterzuivering te maken die - door middel van biomassaproductie - nutriënten en microverontreinigingen optimaal verwijdert en de uitstoot van broeikasgassen verder reduceert. Door de biomassa vervolgens nuttig toe te passen, dragen we bij aan de circulaire economie. Hiermee bieden we een alternatief waarbij zowel het zuiveringsproces als de uitkomst weer rijk en waardevol zijn.

Aquafarm wil een deel van de huidige afvalwaterzuiveringen op termijn vervangen door systemen van geschakelde watercompartimenten. Gewoon de natuur volgen, want die doet dit al. Zij brengt waardevolle producten voort en heeft als restproduct schoon water. In de natuur heeft elk organisme een specifieke functie en leeft elk organisme het beste in bepaalde omstandigheden. Aquafarm doet hetzelfde, maar wel veel sneller, compacter en gerichter.

Onlangs heeft Aquafarm de Green Information Technology Voucher (Radboud Universiteit) toegewezen gekregen:

Zo zijn we VanWaarde

Aquafarm is niet een eenmalig trucje of innovatie. Het is een nieuwe ontwikkelrichting die de komende jaren nieuwe innovaties zal uitlokken, gebaseerd op de drijvende visie achter Aquafarm. VanWaarde investeert in Aquafarm door strategische capaciteit en procescapaciteit te leveren. Hiermee kunnen we een strategische koers aanbrengen, het proces inrichten en gericht externe initiatieven en samenwerking verkennen. Aquafarm is een van de maatschappelijke initiatieven die uit de initiatievenfabriek van VanWaarde wordt ondersteund.

Wil je meedoen?

Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Judith Hoogenboom (06 51593556).

Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm
Aquafarm