Portfolio
Natuurmonumenten
De landbouwsector heeft het zwaar. De race to the bottom nadert z’n einde. De financiële positie van boeren staat zwaar onder druk. Biodiversiteit holt achteruit, net zoals onze bodemkwaliteit die zo belangrijk is voor een goede bedrijfsvoering.

Natuurmonumenten wil en kan een belangrijke rol vervullen in de cruciale transitie van de landbouwsector. Met het belang van landbouw én natuur voor ogen. Het is bittere noodzaak: om de kwaliteit van ons landschap en onze natuurgebieden op termijn in stand te houden, om de negatieve biodiversiteitstrend in Nederland te keren, maar ook om boeren een duurzaam toekomstperspectief te bieden. Het is tijd voor een nieuw bondgenootschap tussen landbouw en natuur.

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde helpt Natuurmonumenten bij de ontwikkeling van haar landbouwstrategie. Samen beantwoordden we de vraag welke impact Natuurmonumenten wil maken en wat haar toegevoegde waarde is. We ontwikkelden visie, een strategische koers en het programmaplan met interne en externe partners. Inmiddels is Natuurmonumenten hiermee aan de slag.

Het resultaat?

Op dit moment zijn we nog volop in ontwikkeling. De visie en impact zijn bepaald. Nu werken we aan de invulling van de strategie en de bijbehorende acties. In een later stadium delen we hier het resultaat. 

Wil je meedoen?

Neem contact met ons op. 

Natuurmonumenten
Natuurmonumenten