Portfolio
Vitalfluid
De chemische bestrijdingsmiddelen tegen bijvoorbeeld ziektes bij planten, komen in onze voedselketen terecht. Vitalfluid heeft met plasmawater het duurzame alternatief.

Plasma Activated Water (PAW) heeft unieke desinfecterende, steriliserende en voedende eigenschappen. Ideaal om ziektes in land- en tuinbouw te bestrijden zonder onze voedselketen te belasten. Na gebruik blijft enkel nitraathoudend water over, iets wat weer een uitstekende stof voor planten en gewassen is.

Behalve deze toepassing zetten we ook in op een bredere toepassing van de technologie van Vitalfluid. Om niet alleen in de landbouw, maar ook in andere sectoren waar PAW een grote toegevoegde waarde kan hebben, het verschil te kunnen maken.

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde investeert in de startup Vitalfluid door financieel bij te dragen en business development capaciteit te leveren. Vitalfluid is één van de startups die door De Initiatievenfabriek van VanWaarde wordt ondersteund.

Wil je meedoen?

Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Robertjan Zonneveld (06 53246376).

Vitalfluid
Vitalfluid
Vitalfluid
Vitalfluid