Portfolio
Waterschap Rivierenland
Waterschappen zorgen tegenwoordig niet meer alleen voor droge voeten en schoon water. Ze spelen ook een steeds grotere rol in maatschappelijke opgaves zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en de circulaire economie.

Om de huidige uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, is innovatie nodig. Waterschap Rivierenland wil die innovaties enerzijds naar een hoger plan tillen en anderzijds beter verankeren in de organisatie. Niet innoveren om het innoveren, maar continu vernieuwen zodat het van meerwaarde is voor de maatschappij.

Zo zijn we VanWaarde

VanWaarde hielp om de maatschappelijke ontwikkelingen te vertalen naar kansen en toegevoegde waarde voor het waterschap. We creëerden een aantrekkelijk toekomstperspectief, zowel in woord als in beeld. Met een brede afvaardiging van de organisatie hebben we innovatieopgaven bepaald. Die laten zien wat er moet gebeuren om het toekomstbeeld te realiseren.

Het resultaat?

Er ligt een stevige basis om de opgaven verder uit te werken waarmee het waterschap gericht kan innoveren. Medewerkers van Waterschap Rivierenland zijn trots op de vijf gekozen maatschappelijke thema's waarmee ze nóg meer waarde creëren voor de omgeving.

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op. 

Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland
Waterschap Rivierenland