Toolbox
Community of Practice (CoP)

VanWaarde ontwikkelt Communities of Practice rondom verschillende maatschappelijke bedoelingen. Door met de juiste mensen aan tafel best practices en ideeën uit te wisselen - en de gedeelde kennis in een slim geleid proces toe te passen - kan er maximaal van elkaar geleerd worden. Zo ontstaan concrete innovatieve oplossingen voor de opgave die voorligt.

VanWaarde ontwikkelt en begeleidt de CoP, stimuleert de samenwerking tussen CoP-partners, brengt energie en versnelling in het proces en houdt zicht op de inhoudelijke koers van de initiatieven die ontstaan in de context van de CoP. Dit alles in nauw overleg met de CoP-deelnemers, zodat het programma aansluit bij de behoefte. Alles om maximale impact te waarborgen.

Wil je meer weten? Neem contact met ons op. Je kunt bellen met Bianca Minnaard (06 10375395).

Community of Practice (CoP)