Toolbox
De Duurzaamheidsversneller

Duurzaamheid in het hart van de organisatie is essentieel voor een toekomstbestendige organisatie.  Iedere organisatie is inmiddels op een manier wel bezig met duurzaamheid. Bij aanvang gaat het voortvarend, maar na verloop van tijd is het vaak lastig het thema verder te krijgen dan een verduurzaamd wagenpark, het implementeren van gescheiden afvalinzameling, een groep enthousiaste collega’s en/ of het realiseren van een paar mooie duurzame projecten. Duurzaamheid in het hart van de organisatie is geen eenvoudige opgave en vraagt nieuwe kennis en vaardigheden van de organisatie, een cultuur die de opgave ondersteunt en leiderschap dat hierop voor kan gaan.

Dit klinkt logisch, maar waar te beginnen?  Hiervoor zetten we de Duurzaamheidsversneller in. De Duurzaamheidsversneller is een door ons ontwikkelde tool, waarmee we snel zicht krijgen op alle ingrediënten die nodig zijn om duurzaamheid in beweging te brengen en de mate waarin dit ‘op orde’ is of niet. Zowel de ‘harde’ kanten van visie, ambitie, doelen, impact meting en de meer ‘zachte’ kanten van leiderschap, draagvlak, cultuur, mensen et cetera.

Op basis van een aantal interviews komen we tot een dashboard waarmee inzichtelijk wordt welke organisatieopgave er ligt, waarna hierop gericht in actie kan worden gekomen.

Wil je snel en laagdrempelig zicht krijgen waarmee je aan de slag moet om duurzaamheid meer en meer in het hart van de organisatie te krijgen? Of wil je meer weten over de duurzaamheidsversneller? Neem contact met ons op. Druk op onderstaande knop of bel Monique de Leeuw (06-10505357)

Neem contact op

De Duurzaamheidsversneller
De Duurzaamheidsversneller